С Т А Т У Т

„УДРУЖЕЊА КОЗАКА СРБИЈЕ – БЛАГОВЕСТИ“

У складу са одредбама члана 78 и 12 Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09), као и на основу чл. 40. ст. 2. и 3. и 55. ст. 3. тач. 1. Закона о спорту Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 10/2016)  на седници Скупштине „Удружења Козака Србије – Благовести“ и седници Атаманске управе, одржаним 02.12.2018. године, једногласно је усвојен нови текст Статута удружења „Удружења Козака Србије – Благовести“

ОПШТА ПРАВИЛА

Члан 1.

„Удружење Козака Србије – Благовести“ (даље у тексту: БЛАГОВЕСТИ) јесте добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања два или више физичких или правних лица православне хришћанске вероисповести, основана ради остваривања, развијања, унапређења и заштите идеје козаштва и словенског православља који су утемељени традицијом и нормама Руске православне цркве (даље у тексту: РПЦ) и Српске православне цркве (даље у тексту: СПЦ), а који нису забрањени Уставом Србије, важећим законодавством Србије и свим међународним правним актима потписаним и ратификованим. БЛАГОВЕСТИ су и спортско непрофитно, невладино удружење основано и ради организованог бављења спортом

Члан 2.

Овај статут заснива се на препорукама РПЦ и СПЦ који опредељују положај православног козака, као заштитника породице, Православне цркве, традиције и отаџбине.

Статут представља документ који регулише односе чланова унутар БЛАГОВЕСТИ ,делатност Удружења, козаштва, козачке духовности и спортских клубова унутар Удружења.

Члан 3.

Козак је физичко лице које је ступило у козачку организацију БЛАГОВЕСТИ добровољно, која је устројена по природи и духу козака, показујући стремљење, без користољубља, да развија и промовише културу и битност историјске традиције која се заснива на принципима козаштва, служећи Отаџбини и Православној цркви.

Козак је морално чист, високо духовно и материјално независан човек, који уме да влада собом, својим емоцијама, разумом и вољом, и који константно духовно и физички себе припрема за одбрану своје отаџбине, својег рода (народа), његове части и достојанства.

Члан 4.

Један од основа козачког савеза и козаштва чини породица у њеном традиционалном православном поимању, као добровољни савез, пред Богом и људима, мушкарца и жене са циљем продужења људског рода.

Старешинство у породици припада оцу, док деца немају право суда над својим родитељима.

Одговорност за све што се догађа у породици, сносе сви чланови породице, али у највећем степену отац – глава породице. Отац сноси одговорност пред Богом, Црквом, отаџбином и козачком организацијом.

Члан 5.

БЛАГОВЕСТИ по својој суштини не представљају војно устројену организацију, нити припадају и не налазе се у савезу или саставном делу Војске Србије или под било којим државним, административном и правосудним органом Србије или под државном владином или невладином агенцијом Србије.

Члан 6.

БЛАГОВЕСТИ могу да се учлане у одговарајућа удружења и савезе у области спорта и друге организације  од значаја за остваривање циљева Удружења.

БЛАГОВЕСТИ у остваривању својих циљева и задатака и обављању спортских активности и делатности самостално уређују своју унутрашњу организацију и рад, доносе и реализују програме развоја спорта, учествују у спортским такмичењима, организују спортска такмичења и остварују друге циљеве и задатке, у складу са општим актима спортских и других савеза чији су члан.

 

БЛАГОВЕСТИ прихватају све традиционалне, етичке и правне норме братских Руских козачких организација као и филозофију, идеологију, субординацију и начине понашања, опхођења и одевања.

ЦИЉЕВИ ДЕЛОВАЊА

Члан 7.

Циљеви БЛАГОВЕСТИ су следећи:

 1. чување, развијање и јачање козаштва и козачког ауторитета, установљавање козачког духа и традиције у служењу отаџбини Србији и мајци Русији и свом роду (породици и народу);
 2. чување, развијање и јачање моралне и духовне вредности словенског православља и козачке традиције у Србији, заштита интереса и заступање козака, обезбеђивање њиховог духовног и материјалног благостања, моралног и физичког здравља и интегритета;
 3. чување, развијање и јачање културне, историјске, економске, привредне и научне сарадње између Русије и Србије, кроз удружења козака двеју држава, у оквирима козачке традиције и кодекса козаштва, под покровитељством РПЦ и СПЦ као носиоца хришћанске православне вероисповести, те непосредна и активна сарадња са РПЦ и СПЦ;
 4. чување, развијање и јачање хришћанске православне вероисповести, поштовање и неговање традиције РПЦ и СПЦ, поштовање и неговање традиције и моралних вредности отаџбине Србије и Српског рода (породице и народа) и мајке Русије и Руског рода (породице и народа);
 5. очување и популарисање Српског и Руског језика и ћириличног писма у комуникацији међу људима;
 6. стварање и развијање јединствене електронске базе података двеју држава, Русије и Србије, унутар козачких организација и савеза, у складу са кодексом козаштва и у оквирима козачке традиције;
 7. упознавање, очување и заштита националне историје двеју држава, Русије и Србије, унутар козачких организација и савеза;
 8. неговање традиције српских витешких обичаја,
 9. очување фолклорно-певачких традиција православних народа,
 10. проучавање локалних историјско-археолошких и географских налазишта, дешавања и појава
 11. подршку и помоћ институцијама правосудног система државе, али и међународних, у циљу потпуног расветљавање и историјских валоризација ратова
 12. стварање и едуковање младих нараштаја унутар козачких организација и савеза, у складу са кодексом козаштва и у оквирима козачке традиције;
 13. активно учешће у борби против свих порока и болести зависности, којима је највише угрожена млада генерација,
 14. организује самостално, или у заједници са другим организацијама, домаће и међународне конференције, јавне трибине, такмичења, округле столове, семинаре, саветовања, курсеве, радионице и сл.
 15. објављује књиге, брошуре, чланке и друге публикације које тематски обрађују циљеве удружења и начин њихове реализације;
 16. сарадња са спортским, културним, туристичким, здравственим и другим институцијама, ради стварања услова за организовање рекреативних, спортских, културних, забавних и других активности
 17. сарадња са свим руским, српским и иностраним невладиним и владиним сектором, који, по претходно усаглашеној процени и договору руских и српских козачких организација, може представљати допринос у очувању, развијању и јачању козашства и козачког ауторитета, као и у остваривању циљева и основног задатка БЛАГОВЕСТИ.
 18. оснивање спортских клубова (стреличарство, бориличарске вештине, мачевање…)
 19. истицање важности и промоција здравог начина живота, физичке активности и спорта
 20. залагање за унапређивање здравља деце, омладине и старих кроз промовисање спорта, као и

подржавање унапређивања здравствене заштите спортиста

 1. интензивно залагање за развој и популаризацију спорта инвалидних лица.
 2. унапређење, популаризација и омасовљавање женског, дечијег и школског спорта.
 3. популаризација и унапређивање алтернативних и традиционалних спортова.
 4. залагање за обезбеђивање услова за тренинг, изградњу нових спортских објеката и модерн

изацију постојећих, као и школских сала за физичко васпитање.

 1. организација такмичења, као и помоћ при реализацији спортских дешавања и манифестација.
 2. залагање и пружање помоћи активним спортистима у усавршавању.
 3. организовање спортских манифестација и такмичења;
 4. учешће у националним и међународним спортским такмичењима и другим спортским приредбама;
 5. подстицање рада својих чланова додељивањем награда и признања за изузетне спортске резултате и за допринос развоју и унапређењу спорта и традиције уопште;
 6. подржавање унапређивања здравствене заштите козака, Ратних војних ветерана
 7. помоћ у циљу обезбеђивања финансијских средстава потребних за рехабилитацију и одмор ратних војних инвалида, као и пружање финансијске помоћи за одмор деци ратних војних инвалида и породичних инвалида

ОСНОВНИ ЗАДАТАК

Члан 8.

Основни задатак је поимање, изучавање, очување, развијање, јачање и заштита православног козаштва, козачке традиције и кодекса козаштва у интераксији између чланова БЛАГОВЕСТИ, с једне стране, и свих осталих физичких или правних лица, домаћих или иностраних, на територији Србије, као и у иностранству, са оним иностраним државама где БЛАГОВЕСТИ имају основане козачне станице, кроз разне форме и садржине сарадње.

Активна сарадња БЛАГОВЕСТИ са другим организацијама, кроз консултације и усаглашавања, представљају претходни услов и гарантију за реализацију основног задатка и постављених циљева БЛАГОВЕСТИ.

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 9.

Назив удружења је „УДРУЖЕЊЕ КОЗАКА СРБИЈЕ – БЛАГОВЕСТИ“. Скраћени назив је „БЛАГОВЕСТИ“. БЛАГОВЕСТИ су основане у Тополи – држава Србија.

Седиште удружења је у Београду-Умка (поштански број 11260), улица Руцка 71.

БЛАГОВЕСТИ своју делатност обављају на територији Србије и у иностранству.

ПЕЧАТ И ГРБ

Члан 10.

БЛАГОВЕСТИ имају округли печат пречника 30 милиметара који је исписан на Српском језику и ћириличним писмом.

Текст печата исписан је у два концентрична круга око грба. У првом конкцентричном кругу исписан је текст: УДРУЖЕЊЕ КОЗАКА СРБИЈЕ – БЛАГОВЕСТИ. У другом конкцентричном кругу изнад грба исписано је име града у коме се налази седиште БЛАГОВЕСТИ: Београд. Са леве и десне стране у висини средине грба, у другом концентричном кругу, налази се симбол – крст цара Константина.

Грб Удружења чини црвено-плава подлога, по пола, одзго на ниже, тако да се на горњој црвеној подлози налази двоглави жути орао – једна глава орла гледа лево, а друга глава орла гледа десно – са руским крунама на главама, а изнад круна на главама орлова је трећа руска круна која повезује ниже две круне на главама орлова, и орлови имају раширена крила. Испод црвене подлоге, у наставку је плава подлога   крстом и четри слова С, а у средини  крста налази се глава вука .

Грб или амблем БЛАГОВЕСТИ  налази се на меморадуму свих писаних документа козачке организације БЛАГОВЕСТИ.

Застава БЛАГОВЕСТИ подељена на три дела са распоредом боја одозго на доле црвена, плава, бела на средини грб Удружења благовести а испод натпис

СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ !

Барјак БЛАГОВЕСТИ са једне стране има икону Балговести а са друге натпис

СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ КАЗАКИ !

у срдини крст а испод крста натпис

ДА ХРАНИТ НАС БОГ

НЕКА НАС ЧУВА БОГ

ЧЛАНСТВО

Члан 11.

Члан БЛАГОВЕСТИ може бити свако, правно и пословно способно, физичко или правно лице које добровољно и својевољно прихвата статут БЛАГОВЕСТИ, православни је хришћанин, и поштује норме и традицију РПЦ и СПЦ.

Физичка лица у старости од 14 до 18 година могу постати члан БЛАГОВЕСТИ уз претходну писмену сагласност и изјаву њихових законских заступника – родитеља, стараоца или усвојиоца.

Услови за учлањење кандидата: 1. Писмена препорука два члана БЛАГОВЕСТИ; 2. Писмена пријава за учлањење поднета атаману или заменику атамана козачке станице или управном одбору (даље у тексту: Атаманска управа) БЛАГОВЕСТИ; 3. Материјални доказ-крштеница да је кандидат уписан у матичне црквене књиге рођених РПЦ, СПЦ .

Уколико је пријава за пријем поднета некој од козачких станица БЛАГОВЕСТИ, одлуку о пријему новог члана у писменој форми доносе једногласно, атаман и заменик атамана те козачке станице са Главним атаманом БЛАГОВЕСТИ. Уколико је пријава за пријем поднета Атаманској управи БЛАГОВЕСТИ, одлуку о пријему новог члана у писменој форми доносе једногласно сви чланови Атаманске управе.

Процедура пријема се врши у православном хришћанском храму, полагањем заклетве, у присуству свештеника-козачког духовника или СПЦ или РПЦ, атамана или заменика атамана козачке станице у којој се прима кандидат, у козачким униформама, са државним знамењем двеју држава – Русије и Србије.

Права члана БЛАГОВЕСТИ: Да активно учествује у свим активностима БЛАГОВЕСТИ; Да бира и буде биран у Скупштину козака, Атаманску управу, Надзорни одбор (даље у тексту: Козачки надзор) и Суд части козака; Да буде члан Савет стараца козака; Да обавља све оне делатности и послове (да предлаже, саветује, консултује и друго) који су у складу са овим Статутом, козачким кодексом и традицијом козаштва.

Обавезе члана БЛАГОВЕСТИ: Да најмање два пута месечно присуствује литургији у православном храму РПЦ, СПЦ или другом храму православне хришћанске конфесије, са другим члановима његове козачке станице или организације; Да од дана пријема, после ритуала у православном храму, носи око врата, освећени, православни крст распећа; Да чува, развија и штити моралне и духовне вредности словенског православља, кодекса козаштва и козачке традиције; Да посећује козачког духовника (свештеника) своје козачке станице, помаже му у обављању каквих црквених послова и саветује се са њим; Да поштује Статут и друге правне акте БЛАГОВЕСТИ; Да добровољно испуњава основни задатак БЛАГОВЕСТИ и обавља све делатности којима се остварују циљеви БЛАГОВЕСТИ; Да редовно плаћа годишњу чланарину БЛАГОВЕСТИ; Да испуњава одлуке и решења руководећих органа БЛАГОВЕСТИ, руководећих органа Регионалних центара БЛАГОВЕСТИ и руководећих органа Козачких станица БЛАГОВЕСТИ; Да живи и ради у складу са козачким кодексом и православном козачком руском традицијом, да високо носи козачку част, штити достојанство козака и козачке обичаје и традицију.

Члан 12.

Право сваког козака је да буде партијски или опредељен или неопредељен, тј. да буде члан било које легалне политичке странке или организације (владиног или невладиног сектора) у Србији или ван Србије.

Полазећи од козачког кодекса и козачке православне хришћанске традиције, БЛАГОВЕСТИ забрањују сваком козаку који је члан политичке странке или организације да унутар БЛАГОВЕСТИ врши пропаганду и идеолошки маркетинг те политичке странке или организације (владиног или невладиног сектора) и њене идеологије, и забрањује таквом козаку да у козачкој организацији и на козачким састанцима носи одећу и атрибуте те политичке странке или организације (владиног или невладиног сектора).

Члан 13.

Члан БЛАГОВЕСТИ може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању.

Улога члана, атамана или друга функција у Удружењу може престати због: 1. Дужевремене неактивности члана, атамана и саме КС; 2. Не поштовања Статута и других решења,правилника и одлука БЛАГОВЕСТИ; 3. Нарушавање угледа козака; 4. Непоштовања козачког кодекса, православне вере и тредиције.4. Својом одлуком уз писану изјаву. 5. У случају смрти.

Одлуку о искључењу у писменој форми доноси, Козачки суд части, по писменом предлогу атамана, заменика атамана козачке станице или на предлог већине козака козачке станице чији се члан искључује. О овој одлуци, писмено се обавештава Скупштина БЛАГОВЕСТИ.

КОЗАЧКИ ДУХОВНИК

Члан 14.

Козачки духовник је рукоположени свештеник РПЦ или СПЦ који је  изабран да буде духовно-исповедни свештеник козака одређене козачке станице или БЛАГОВЕСТИ.

Основна обавеза козачког духовника јесте пастирска брига о козацима и њиховом духовном стању у процесу спасења душе, као и стварање мирног и трезвеног окружења у козачким организацијама и добрих узајамних односа између козака. У одговорном послу духовног руководиоца козачке станице или козачке организације, козачки духовник се руководи Речју Божијом, богомудреним светим списима, правилима Свете Апостолске Цркве, а по потреби и поучним примерима из козачке историје.

Козачки духовник може да учествује у раду козачке станице за коју је изабран и благослови одлуке.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ

Члан 15.

Унутрашњу организацију, тј. структуру, БЛАГОВЕСТИ чине: 1. Козачке станице (даље у тексту: КС) као најмање организационе јединице које обухватају одређену територију; 2. Регионални центар (даље у тексту: РЦ) чине 3-10 Козачких станица, тако да постоји укупно десет РЦ, и то: 2.1. РЦ Војводина, 2.2. РЦ Београд, 2.3. РЦ Западна Србија, 2.4. РЦ Источна Србија, 2.5. РЦ Централна Србије, 2.6. РЦ Јужна Србија, 2.7. РЦ Косово и Метохија, 2.8. РЦ Републике Српске, 2.9. РЦ Црне Горе и 2.10. РЦ  дијаспора. 3. Спортски клубови (даље у тексту СК) 3.1 Стреличарски козачки клуб Благовести 3.2 Борилачки козачки клуб Благовести 3.3 Планинарски клуб Благовести и други клубови у зависности од интересовања чланства.

На челу КС налази се атаман и заменик атамана. Заменик атамана замењује атамана када је он спречен. Сви чланови једне КС чине Скупштину те КС, којом преседава и руководи атаман те КС. Предлоге кандидата за атамана и заменика атамана утврђује Скупштина КС, из редова чланова те КС, простом већином гласова од укупног броја чланова, а Атаманска управа, бира и поставља једног од предложених атамана и заменка атамана те КС. О свим осталим питањима Скупштина КС одлучује простом већином гласова, уколико је присутна најмање једна половина (1/2) чланова те КС. Све одлуке у КС доносе се једногласно, консензусом атамана и заменика атамана те КС, на предлог Скупштине те КС или предлога атамана или заменика атамана те КС. Када атаман и заменик атамана КС нису једногласни и сагласни у доношењу и спровођењу донетих одлука, о тој предметној одлуци или питању одлучује Главни атаман БЛАГОВЕСТИ по претходно прибављеном писменом извештају атамана и заменика атамана те КС. Сви чланови КС састају се најмање два пута месечно, у присуству козачког духовника, после одржане литургије у православном храму СПЦ, те на тим скупштима КС атаман и заменик атамана информишу чланове те КС, и заједно договарају и планирају активности те КС за период од 3 месеца, 6 месеци и 1 године.

РЦ у Србији обједињавају од 3 до 10 КС које су географски, територијално и економски повезане. Један РЦ чини најмање три атамана који се бирају из редова атамана из КС које улазе у састав тог РЦ, и Главни атаман БЛАГОВЕСТИ – укупно четири чланова чини један РЦ. Предлоге за чланове РЦ могу давати атамани и заменици атамана КС које улазе у састав тог РЦ, на једногодишњем састанку који се одржавају у месецу  после православног хришћанског Божића. Избор предложених атамана РЦ, врши Атаманска управа простом већином гласова од укупног броја чланова Атаманске управе, у року од 30 дана од дана давања предлога. Атамана РЦ поставља Атаманска управа простом већином гласова од укупног броја чланова Атаманске управе. Заменика атамана РЦ поставља атаман тог РЦ, уз претходну сагласност Главног атамана БЛАГОВЕСТИ. Све одлуке у РЦ доносе се простом већином гласова од укупног броја чланова тог РЦ.

Спортским клубовима управљају истакнути козаци и понашају се одговорно у складу са Статутом, Правилником о спртским клубовима Удружења Благовести као и правилницима спортских савеза или организација са којима се спортски клуб удружује.

Скупштина Удружења Благовести може донети одлуку о отварању подрачуна и прављењу печата неког од организацијоних облика козачког Удружења, а на писмени захтев и образложење атамана (руководиоца) тог огранка.

Члан 16.

Органи власти БЛАГОВЕСТИ су: 1. Скупштина; 2. Атаманска управа; 3. Атамански надзор; 4. Козачки суд части и 5. Савет козачких стараца.

Члан 17.

Скупштина је највиши орган власти БЛАГОВЕСТИ. Редовна седница Скупштине се одржава два пута годишње, на Св. Архангела Михаила 21. новембра и на дан формирања Удружења, на Благовести 7. априла, сваке календарске године.

Ванредна седница Скупштине се заказује се по потреби.

Седницу Скупштине сазива Главни атаман БЛАГОВЕСТИ, писменим обавештењем о предлогу дневног реда, месту и времену одржавања седнице. Седницом Скупштине преседева Главни атаман са записничарем који се бира простом већином гласова чланова Скупштине, на предлог чланова Скупштине, из редова чланова Скупштине.

Скупштина је надлежна да:

1) Доноси план и програм рада;

2) Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) Усваја друге опште акте БЛАГОВЕСТИ;

4) Бира и разрешава чланове Атаманске управе и Козачког суда части;

5) Бира и разрешава Главног атамана БЛАГОВЕСТИ;

6) Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Атаманске управе;

7) Разматра и усваја финансијски план и извештај;

8) Одлучује о статусним променама и престанку рада БЛАГОВЕСТИ;

9) Одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у Србији и иностранству;

10) Одлучује о формирању КС и РЦ, и формирању привредних друштва, у саставу БЛАГОВЕСТИ;

11) Одлучује о свим питањима који се тичу остваривања циљева и основног задатка козачке организације БЛАГОВЕСТИ.

12) Одлучује о формирању огранака и ако постоји потреба о отварању подрачуна Удружења

13)  Одлучује о формирању спортских клубова  и ако постоји потреба о отварању подрачуна Удружења

Скупштина одлучује простом већином гласова, уколико је присутна најмање једна половина (1/2) чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада БЛАГОВЕСТИ, за одлуку о избору Главног атамана, и за одлуку о избору чланова Атаманске управе, Атаманског надзора и Козачког суда части неопходна је двотрећинска (2/3) већина гласова од укупног броја чланова Скупштине БЛАГОВЕСТИ.

Гласање чланова скупштине може бити или јавно или тајно.

Један члан Скупштине носи један глас.

Члан 18.

Атаманска управа је извршни орган БЛАГОВЕСТИ, који се стара о спровођењу циљева и основног задатка БЛАГОВЕСТИ, који су утврђени овим Статутом.

Скупштина БЛАГОВЕСТИ поставља једанаест чланова Атаманске управе двотрећинском (2/3) већином гласова о укупног броја чланова Скупштине.

Атаманску управу по правилу чини једанаест (11) чланова – десет (10) атамана РЦ и Главни атаман БЛАГОВЕСТИ, ако скупштина не донесе другу одлуку о члановима а на предлог Главног атамана. Мандат чланова Атаманске управе траје пет (5) година и могу се поново бирати на исту функцију.

Атаманска управа, простом већином гласова од укупног броја чланова, бира председника и заменика председника, из реда својих чланова. Лице које је изабрано за Главног атамана не може истовремно бити изабрано на месту председника или заменика председника Атаманске управе.

Председник Атаманске управе БЛАГОВЕСТИ. Заменик председника Атаманске управе замењује у свему председника Атаманске управе када је овај спречен да ради као председник.

Члан 19.

Главног атамана БЛАГОВЕСТИ на писмени предлог са образложењем бира Скупштина БЛАГОВЕСТИ, двотрећинском (2/3) већином гласова од укупног броја чланова Скупштине, а поставља га Атаманкса управа појединачним правним актом после процедуралне заклетве у православном храму у присуству козачког свештеника БЛАГОВЕСТИ, са државним знамењем двеју држава – Русије и Србије. Седницом Скупштине БЛАГОВЕСТИ на којој се предлаже и бира Главни атаман прецедава и руководи настарији члан-козак БЛАГОВЕСТИ. Главни атаман се поставља на мандатни период од седам (7) година. Главни атаман поставља једног заменика атамана(оперативног атамана), начелника штаба и пет или више саветника.

Једно лице се може поново бирати за Главног атамана.

Главни атаман се стара и одговоран је за остваривање циљева и основног задатка БЛАГОВЕСТИ, те представља БЛАГОВЕСТИ у земљи и иностранству. Главни атаман је најугледнији и најпоштованији козак, први међу једнакима.

За свој рад Главни атаман је одговоран Атаманској управи и Скупштини БЛАГОВЕСТИ, те једанпут годишње подноси писмени извештај.

Заменик Главног атамана мења Главног атамана у одсуству, извршава задатке по налогу Главног атамана и стара се о раду и кординацији козачких станица, клубова и других организационих облика Удружења. За свој рад заменик Главног атамана одговоран је главном атаману.

Главног атамана пре истека мандата може резрешити дужности, Скупштина БЛАГОВЕСТИ двотрећинском (2/3) већином гласова од укупног броја чланова Скупштине.

Главни атаман може бити разрешен функције својевољно: 1. Давањем писмене изјаве да не жели бити Главни атаман; 2. Давањем писмене изјаве о иступању из чланства козачке организације.

Атаманска управа је надлежна да:

1) Руководи радом БЛАГОВЕСТИ између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева и основног задатка Благовести;

2) Организује редовно обављање делатности БЛАГОВЕСТИ;

3) Поверава посебне послове појединим члановима;

4) Доноси финансијске одлуке;

5) Одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом, и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) Одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) Одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи БЛАГОВЕСТИ.

Члан 20.

Атамански надзор БЛАГОВЕСТИ контролише финансијско пословање БЛАГОВЕСТИ и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Атаманску управу.

Атамански надзор има пет (5) чланова које бира Скупштина. Мандат чланова Атаманског надзора траје седам (7) година и могу бити поново бирани.

Атамански надзор подноси извештај на свакој седници Скупштине БЛАГОВЕСТИ.

Члан 21.

Козачки суд части БЛАГОВЕСТИ има девет (9) чланова, који се бирају и постављају из редова козака БЛАГОВЕСТИ.

На писмени и образложени предлог Главног атамана, Скупштина, поставља осам(4) чланова Козачког суда части, док је Главни атаман по функцији пети члан Козачког суда части и он се не бира. Сви чланови Козачког суда части бирају се на мандатни период од десет (5) година. Једно лице може бити више пута бирано за члана Козачког суда части. Чланови Атаманске управе не могу бити изабрани за чланове Козачког суда части, за време трајања њиховог мандата у Атаманској управи.

Чланови Козачког суда части морају бити највише заслужни и ауторитетни козаци, који подробно познају и поштују традицију и обичаје руског козаштва, и козачки кодекс.

Козачки суд части има право, по сопственој иницијативи или на писмено образложени предлог Атаманске управе, да расправља и суди о речима и делу сваког члана-козака БЛАГОВЕСТИ, уколико је тај члан-козак својим речима или делима повредио традицију и обичаје руског козаштва, и козачки кодекс.

Члан 22.

Савет козачких стараца БЛАГОВЕСТИ има двадесетседам (27) чланова, који се бирају на предлог Козачког суда части од стране Скупштине БЛАГОВЕСТИ. Скупштина одлучује простом већином гласова, уколико је присутна најмање једна половина (1/2) чланова. Чланови Савета козачких стараца се бирају доживотно. Чланови Савета козачких стараца морају бити најугледнији, најпоштованији и најмудрији козаци БЛАГОВЕСТИ који својим речима, делима и начином живота представљају пример за све друге чланове БЛАГОВЕСТИ, те мисле, говоре, делају и раде искључиво у складу са козачким кодексом и традицијом руског козаштва. Чланови Атаманске управе и Главни атаман не смеју и не могу бити изабрани за чланове Савета козачних стараца, за сво време док им траје мандат чланова у Атаманској управи или мандат Главног атамана.

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 23.

Рад БЛАГОВЕСТИ је јаван.

Атаманска управа се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима БЛАГОВЕСТИ, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени и легалан начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности БЛАГОВЕСТИ подносе се на седници Скупштине БЛАГОВЕСТИ.

Члан 24.

Ради остварења својих циљева БЛАГОВЕСТИ успоставља контакте и сарађују са другим козачким организацијама у Србији и Русији, и другим иностраним државама где такве организације постоје.

БЛАГОВЕСТИ могу сарађивати са руским, српским и иностраним невладиним и владиним сектором, по претходно обављеним консултацијама , о чему писмену одлуку доноси Атаманска управа.

НАЧИН СТИЦАЊА СРЕДСТАВА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА

Члан 25.

БЛАГОВЕСТИ прибављају средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

БЛАГОВЕСТИ могу прибављати средства од рада и посредовању у економији, култури, науци и на други легалан начин.

ПРСТАНАК РАДА И ПОСТУПАЊЕ СА ИМОВИНОМ

Члан 26.

БЛАГОВЕСТИ престају са радом писменом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева БЛАГОВЕСТИ, као и у другим случајевима прописаним важећим законодавством Србије.

У случају престанка рада БЛАГОВЕСТИ, имовина БЛАГОВЕСТИ се преноси  на СПЦ.

ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ

Члан 27.

БЛАГОВЕСТИ имају статус павног лица сагласно чл. 4. и 9. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11).

Члан 28.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати важећи, правилници и одлуке,  Закон о удружењима, важећи закони Србије и сви међународноправни акти потписаним и ратификовани.

Члан 29.

Овај Статут ступа на снагу 16.11.2018. године, по претходном писменом одобрењу Атаманске управе и Скупштине. Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи ранији Статут од 05.11.2016. године.

Београд, 02.12.2018. године

Председник Скупштине

БЛАГОВЕСТИ – Главни атаман:

 

ВРАНИЋ мр Стево, с.р.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here