РАДИО КОЗАК
ИЗ ПРОЗОРСКОГ окна стана двочлане грађанске породице Вуловић осамдесетих година прошлог века извиривао је клима-уређај, једини у целом улазу. Лета су, све до поткрај те деценије, била мање топла од потоњих. Супружници из расхлађеног стана ипак их нису проводили...