РАДИО КОЗАК
КОЗАЧКИ  КОДЕКС  ЧАСТИ  Козаштво - то је братство људи спојених посебним стањем духа и свести, етике и морала . Козаци –  су огранак руског народа са својоп културом,  историјом и памћењем . Славна прошлост козака, дела и завети предака, дају нам пуно...
ЗАКЛИЊЕМ СЕ пред  Господом Богом, лицeм браће козака, мојим народом и Отаџбином да ћу штитити слободу,  независност и вековне традиције козаштва,  јединство и светост православне цркве, неповредивост  граница моје Отаџбине, да ћу савесно вршити одредбе Статута козачке општине, не жалећи...

СТАТУТ

На основу члана 1. став 1., и чл. 10., 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11), на седници Скупштине „Удружења Козака Србије – Благовести“ и седници Атаманске управе, одржаним 05.11.2016. године, једногласно је...